O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.09, godz. 19:52
kontakt
INTROL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 873,00 4 132,00
43,8%
4 025,00
-2,6%
4 396,00
9,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -66,00 2 154,00
---
300,00
-86,1%
1 664,00
454,7%
Zysk (strata) brutto 8 261,00 2 711,00
-67,2%
-677,00
---
8 074,00
---
Zysk (strata) netto 7 584,00 2 195,00
-71,1%
-1 990,00
---
7 717,00
---
Amortyzacja 468,00 470,00
0,4%
464,00
-1,3%
490,00
5,6%
Aktywa 166 148,00 160 654,00
-3,3%
160 912,00
0,2%
166 768,00
3,6%
Kapitał własny 113 507,00 115 544,00
1,8%
113 358,00
-1,9%
115 784,00
2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,42 4,50
1,8%
4,41
-1,9%
4,50
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,30 0,08
-71,2%
-0,08
---
0,30
---