O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 14:07
kontakt
GTC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 196,00 4 196,00
0,0%
3 976,00
-5,2%
3 203,00
-19,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 004,00 -3 004,00
---
-17 158,00
---
-5 260,00
---
Zysk (strata) brutto 50 697,00 50 697,00
0,0%
-124 774,00
---
54 781,00
---
Zysk (strata) netto 39 402,00 39 402,00
0,0%
-116 132,00
---
52 610,00
---
Amortyzacja 43,00 43,00
0,0%
42,00
-2,3%
66,00
57,1%
Aktywa 6 342 354,00 6 342 354,00
0,0%
5 704 616,00
-10,1%
5 737 951,00
0,6%
Kapitał własny 5 537 016,00 5 537 016,00
0,0%
5 219 432,00
-5,7%
5 250 086,00
0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,64 9,64
0,0%
9,09
-5,7%
9,14
0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,07
0,0%
-0,20
---
0,09
---