O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.25, godz. 13:19
kontakt
FASING
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 53 359,00 53 208,00
-0,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 139,00 8 824,00
-13,0%
Zysk (strata) brutto 2 114,00 8 538,00
303,9%
Zysk (strata) netto 1 474,00 6 739,00
357,2%
Amortyzacja 1 402,00 1 451,00
3,5%
Aktywa 246 669,00 235 807,00
-4,4%
Kapitał własny 125 138,00 131 877,00
5,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 40,27 42,44
5,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,47 2,17
357,6%