O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.28, godz. 04:12
kontakt
WIKANA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 519,00 952,00
83,4%
952,00
0,0%
591,00
-37,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -281,00 6,00
---
6,00
0,0%
-409,00
---
Zysk (strata) brutto 19 305,00 1 008,00
-94,8%
1 008,00
0,0%
-89,00
---
Zysk (strata) netto 19 305,00 295,00
-98,5%
295,00
0,0%
-95,00
---
Amortyzacja 24,00 22,00
-8,3%
22,00
0,0%
69,00
213,6%
Aktywa 127 729,00 129 058,00
1,0%
129 058,00
0,0%
126 080,00
-2,3%
Kapitał własny 69 663,00 70 080,00
0,6%
70 080,00
0,0%
69 985,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,53 3,55
0,6%
3,55
0,0%
3,54
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,98 0,02
-98,5%
0,02
0,0%
-0,00
---