O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.09, godz. 19:15
kontakt
BUDIMEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 090 429,00 1 934 975,00
-7,4%
1 620 242,00
-16,3%
1 620 242,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 140 893,00 110 678,00
-21,4%
73 626,00
-33,5%
73 626,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 174 596,00 137 547,00
-21,2%
114 740,00
-16,6%
114 740,00
0,0%
Zysk (strata) netto 142 718,00 140 117,00
-1,8%
92 315,00
-34,1%
92 315,00
0,0%
Amortyzacja 21 353,00 21 952,00
2,8%
20 838,00
-5,1%
20 838,00
0,0%
Aktywa 6 196 379,00 6 442 939,00
4,0%
6 819 147,00
5,8%
6 819 147,00
0,0%
Kapitał własny 768 522,00 911 293,00
18,6%
1 003 613,00
10,1%
1 003 613,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 30,10 35,70
18,6%
39,31
10,1%
39,31
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,59 5,49
-1,8%
3,62
-34,1%
3,62
0,0%