O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 23:41
kontakt
INGBSK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody z tytułu odsetek 2 986 400,00 3 032 900,00
1,6%
2 964 900,00
-2,2%
3 086 400,00
4,1%
Przychody z tytułu prowizji 657 500,00 673 400,00
2,4%
682 400,00
1,3%
695 800,00
2,0%
Wynik na działalności bankowej 1 692 800,00 1 728 800,00
2,1%
1 728 400,00
-0,0%
1 594 900,00
-7,7%
Zysk (strata) brutto 1 405 200,00 1 480 600,00
5,4%
1 581 600,00
6,8%
1 276 900,00
-19,3%
Zysk (strata) netto 1 099 400,00 1 162 000,00
5,7%
1 270 800,00
9,4%
993 300,00
-21,8%
Amortyzacja 68 300,00 68 300,00
0,0%
101 800,00
49,0%
76 200,00
-25,1%
Aktywa 0,00 226 903 000,00
---
239 599 800,00
5,6%
247 110 800,00
3,1%
Kapitał własny 12 875 100,00 15 114 200,00
17,4%
16 618 900,00
10,0%
17 332 200,00
4,3%
Współczynnik wypłacalności 18,49 18,13
-1,9%
18,02
-0,6%
17,87
-0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 98,96 116,17
17,4%
127,74
10,0%
133,22
4,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 8,45 8,93
5,7%
9,77
9,4%
7,64
-21,8%