O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.07, godz. 20:37
kontakt
MBANK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-03-31
Przychody z tytułu odsetek 2 006 600,00 3 135 551,00
56,3%
3 411 254,00
8,8%
3 411 254,00
0,0%
Przychody z tytułu prowizji 694 109,00 668 440,00
-3,7%
684 755,00
2,4%
684 755,00
0,0%
Wynik na działalności bankowej -1 633 929,00 1 303 910,00
---
808 299,00
-38,0%
808 299,00
0,0%
Zysk (strata) brutto -2 324 109,00 987 326,00
---
471 802,00
-52,2%
471 802,00
0,0%
Zysk (strata) netto -2 252 659,00 824 636,00
---
158 657,00
-80,8%
158 657,00
0,0%
Amortyzacja 104 623,00 101 044,00
-3,4%
104 596,00
3,5%
104 596,00
0,0%
Aktywa 201 253 180,00 203 975 778,00
1,4%
212 110 456,00
4,0%
212 110 456,00
0,0%
Kapitał własny 11 111 069,00 12 497 196,00
12,5%
13 244 359,00
6,0%
13 244 359,00
0,0%
Współczynnik wypłacalności 17,40 0,00
---
18,70
---
18,70
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 261,91 294,51
12,4%
312,12
6,0%
312,12
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -53,10 19,43
---
3,74
-80,8%
3,74
0,0%