O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.12, godz. 13:52
kontakt
MILLENNIUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody z tytułu odsetek 2 121 821,00 2 080 855,00
-1,9%
2 133 123,00
2,5%
Przychody z tytułu prowizji 224 125,00 225 147,00
0,5%
229 628,00
2,0%
Wynik na działalności bankowej 249 719,00 215 324,00
-13,8%
361 672,00
68,0%
Zysk (strata) brutto 254 566,00 226 523,00
-11,0%
134 120,00
-40,8%
Zysk (strata) netto 80 442,00 91 170,00
13,3%
137 975,00
51,3%
Amortyzacja 52 115,00 51 855,00
-0,5%
53 403,00
3,0%
Aktywa 123 355 575,00 124 887 757,00
1,2%
131 390 842,00
5,2%
Kapitał własny 6 434 722,00 6 614 263,00
2,8%
6 738 251,00
1,9%
Współczynnik wypłacalności 17,45 19,04
9,1%
18,64
-2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,30 5,45
2,8%
5,55
1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,08
13,6%
0,11
52,0%