O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.23, godz. 18:07
kontakt
MILLENNIUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody z tytułu odsetek 2 042 783,00 2 054 924,00
0,6%
2 121 821,00
3,3%
Przychody z tytułu prowizji 230 774,00 232 311,00
0,7%
224 125,00
-3,5%
Wynik na działalności bankowej 617 078,00 252 056,00
-59,2%
249 719,00
-0,9%
Zysk (strata) brutto 538 407,00 205 277,00
-61,9%
254 566,00
24,0%
Zysk (strata) netto 261 616,00 77 031,00
-70,6%
80 442,00
4,4%
Amortyzacja 51 470,00 51 749,00
0,5%
52 115,00
0,7%
Aktywa 113 522 325,00 114 478 946,00
0,8%
123 355 575,00
7,8%
Kapitał własny 5 943 906,00 6 218 838,00
4,6%
6 434 722,00
3,5%
Współczynnik wypłacalności 14,11 14,77
4,7%
17,45
18,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,90 5,13
4,6%
5,30
3,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,06
-70,8%
0,07
4,8%