O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.30, godz. 20:33
kontakt
SANPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody z tytułu odsetek 1 962 975,00 3 361 411,00
71,2%
3 688 034,00
9,7%
3 848 423,00
4,3%
Przychody z tytułu prowizji 692 845,00 667 330,00
-3,7%
672 183,00
0,7%
729 751,00
8,6%
Wynik na działalności bankowej 763 864,00 1 684 314,00
120,5%
1 869 687,00
11,0%
2 381 372,00
27,4%
Zysk (strata) brutto 332 662,00 1 145 511,00
244,3%
1 503 411,00
31,2%
1 682 503,00
11,9%
Zysk (strata) netto 173 807,00 799 026,00
359,7%
1 103 199,00
38,1%
1 270 171,00
15,1%
Amortyzacja 111 189,00 108 946,00
-2,0%
113 045,00
3,8%
119 260,00
5,5%
Aktywa 240 644 590,00 238 098 041,00
-1,1%
236 783 204,00
-0,6%
240 758 094,00
1,7%
Kapitał własny 25 209 276,00 26 295 260,00
4,3%
27 947 498,00
6,3%
29 547 619,00
5,7%
Współczynnik wypłacalności 21,28 21,80
2,4%
24,45
12,2%
24,45
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 246,69 257,32
4,3%
273,49
6,3%
289,15
5,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,70 7,82
359,7%
10,80
38,1%
12,43
15,1%