O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.02, godz. 07:59
kontakt
PEKAO
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody z tytułu odsetek 6 420 302,00 5 576 227,00
-13,1%
5 551 206,00
-0,4%
10 523 248,00
89,6%
Przychody z tytułu prowizji 2 453 654,00 2 519 607,00
2,7%
2 835 041,00
12,5%
3 115 892,00
9,9%
Wynik na działalności bankowej 3 923 306,00 4 227 525,00
7,8%
3 867 825,00
-8,5%
5 623 527,00
45,4%
Zysk (strata) brutto 3 015 766,00 1 697 220,00
-43,7%
2 995 168,00
76,5%
3 012 112,00
0,6%
Zysk (strata) netto 2 247 467,00 1 126 424,00
-49,9%
2 236 829,00
98,6%
1 898 320,00
-15,1%
Amortyzacja 460 868,00 496 033,00
7,6%
603 964,00
21,8%
570 986,00
-5,5%
Aktywa 194 649 992,00 222 380 996,00
14,2%
241 275 213,00
8,5%
271 704 511,00
12,6%
Kapitał własny 22 526 788,00 24 647 371,00
9,4%
23 099 821,00
-6,3%
22 189 537,00
-3,9%
Współczynnik wypłacalności 18,70 21,30
13,9%
19,60
-8,0%
19,50
-0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 85,83 93,90
9,4%
88,01
-6,3%
84,54
-3,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 8,56 4,29
-49,9%
8,52
98,6%
7,23
-15,1%