O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.08, godz. 04:23
kontakt
PEKAO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody z tytułu odsetek 2 904 262,00 1 264 710,00
-56,5%
4 220 291,00
233,7%
4 030 988,00
-4,5%
Przychody z tytułu prowizji 790 219,00 790 904,00
0,1%
778 968,00
-1,5%
767 556,00
-1,5%
Wynik na działalności bankowej 1 768 039,00 -197 324,00
---
2 766 643,00
---
1 989 282,00
-28,1%
Zysk (strata) brutto 910 079,00 -555 989,00
---
1 516 336,00
---
1 818 407,00
19,9%
Zysk (strata) netto 628 658,00 -519 185,00
---
956 993,00
---
1 373 666,00
43,5%
Amortyzacja 128 920,00 149 294,00
15,8%
126 702,00
-15,1%
144 681,00
14,2%
Aktywa 268 658 724,00 268 880 228,00
0,1%
271 704 511,00
1,1%
282 987 870,00
4,2%
Kapitał własny 20 837 606,00 20 296 519,00
-2,6%
22 189 537,00
9,3%
24 496 513,00
10,4%
Współczynnik wypłacalności 18,40 18,80
2,2%
19,50
3,7%
19,90
2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 79,39 77,33
-2,6%
84,54
9,3%
93,33
10,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,40 -1,98
---
3,65
---
5,23
43,6%