O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.28, godz. 03:05
kontakt
HANDLOWY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody z tytułu odsetek 923 126,00 1 149 257,00
24,5%
1 115 086,00
-3,0%
1 155 616,00
3,6%
Przychody z tytułu prowizji 162 522,00 169 785,00
4,5%
168 082,00
-1,0%
166 989,00
-0,7%
Wynik na działalności bankowej 467 697,00 721 090,00
54,2%
826 163,00
14,6%
826 367,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 365 266,00 617 443,00
69,0%
766 837,00
24,2%
773 207,00
0,8%
Zysk (strata) netto 284 835,00 478 095,00
67,8%
602 427,00
26,0%
613 746,00
1,9%
Amortyzacja 0,00 102 557,00
---
0,00
---
54 106,00
---
Aktywa 72 329 125,00 69 892 966,00
-3,4%
71 271 056,00
2,0%
71 674 338,00
0,6%
Kapitał własny 7 203 209,00 7 899 604,00
9,7%
8 725 910,00
10,5%
8 296 014,00
-4,9%
Współczynnik wypłacalności 17,40 17,30
-0,6%
17,60
1,7%
0,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 55,13 60,46
9,7%
66,78
10,5%
63,49
-4,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,18 3,66
67,8%
4,61
26,0%
4,70
1,9%