O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.17, godz. 23:12
kontakt
TRITON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 284,00 294,00
3,5%
1 924,00
554,4%
304,00
-84,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 318,00 -795,00
---
-562,00
---
-866,00
---
Zysk (strata) brutto 342,00 399,00
16,7%
-460,00
---
-881,00
---
Zysk (strata) netto 335,00 399,00
19,1%
-442,00
---
-892,00
---
Amortyzacja 85,00 87,00
2,4%
76,00
-12,6%
76,00
0,0%
Aktywa 90 198,00 89 729,00
-0,5%
90 415,00
0,8%
88 554,00
-2,1%
Kapitał własny 86 788,00 87 186,00
0,5%
86 744,00
-0,5%
85 852,00
-1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,64 13,70
0,5%
13,63
-0,5%
13,49
-1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,06
18,9%
-0,07
---
-0,14
---