O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.09, godz. 07:34
kontakt
TRITON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 063,00 290,00
-95,9%
286,00
-1,4%
288,00
0,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 603,00 -727,00
---
-1 172,00
---
-636,00
---
Zysk (strata) brutto 1 675,00 -628,00
---
3 110,00
---
-609,00
---
Zysk (strata) netto 1 677,00 -651,00
---
3 150,00
---
-624,00
---
Amortyzacja 83,00 65,00
-21,7%
322,00
395,4%
80,00
-75,2%
Aktywa 86 563,00 85 478,00
-1,3%
88 624,00
3,7%
88 055,00
-0,6%
Kapitał własny 84 578,00 83 927,00
-0,8%
87 077,00
3,8%
86 453,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,29 13,19
-0,8%
13,68
3,8%
13,58
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,26 -0,10
---
0,50
---
-0,10
---