O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.22, godz. 03:33
kontakt
APATOR
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 461 944,00 461 916,00
-0,0%
495 200,00
7,2%
564 071,00
13,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 40 410,00 72 619,00
79,7%
15 188,00
-79,1%
31 055,00
104,5%
Zysk (strata) brutto 43 848,00 67 167,00
53,2%
5 306,00
-92,1%
24 698,00
365,5%
Zysk (strata) netto 31 232,00 49 512,00
58,5%
992,00
-98,0%
12 424,00
1 152,4%
Amortyzacja 25 770,00 27 304,00
6,0%
28 304,00
3,7%
27 943,00
-1,3%
Aktywa 913 866,00 964 698,00
5,6%
1 058 983,00
9,8%
1 049 326,00
-0,9%
Kapitał własny 512 991,00 542 716,00
5,8%
525 217,00
-3,2%
543 692,00
3,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,61 16,54
6,0%
16,02
-3,1%
16,65
3,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,95 1,51
58,8%
0,03
-98,0%
0,38
1 170,0%