O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 20:47
kontakt
IMPERIO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -228,00 -177,00
---
Zysk (strata) brutto -590,00 -1 431,00
---
Zysk (strata) netto -590,00 -1 431,00
---
Amortyzacja 5,00 2,00
-60,0%
Aktywa 17 203,00 16 328,00
-5,1%
Kapitał własny 15 909,00 14 478,00
-9,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,03 1,85
-9,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 -0,18
---