O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.08, godz. 14:57
kontakt
WAWEL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 108 864,00 133 474,00
22,6%
209 394,00
56,9%
157 143,00
-25,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -656,00 7 331,00
---
23 176,00
216,1%
17 892,00
-22,8%
Zysk (strata) brutto 2 401,00 9 318,00
288,1%
26 162,00
180,8%
19 947,00
-23,8%
Zysk (strata) netto 1 833,00 7 277,00
297,0%
21 342,00
193,3%
16 014,00
-25,0%
Amortyzacja 7 429,00 7 362,00
-0,9%
7 363,00
0,0%
7 284,00
-1,1%
Aktywa 690 938,00 711 965,00
3,0%
745 141,00
4,7%
751 045,00
0,8%
Kapitał własny 610 665,00 617 942,00
1,2%
639 664,00
3,5%
655 678,00
2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 407,18 412,03
1,2%
426,51
3,5%
437,19
2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,22 4,85
297,1%
14,23
193,3%
10,68
-25,0%