O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.30, godz. 05:34
kontakt
PROCHEM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 31 769,00 29 281,00
-7,8%
51 218,00
74,9%
48 532,00
-5,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 073,00 -1 418,00
---
506,00
---
1 185,00
134,2%
Zysk (strata) brutto 22 547,00 2 385,00
-89,4%
-1 413,00
---
722,00
---
Zysk (strata) netto 23 055,00 2 428,00
-89,5%
-95,00
---
585,00
---
Amortyzacja 1 014,00 921,00
-9,2%
913,00
-0,9%
893,00
-2,2%
Aktywa 133 423,00 134 220,00
0,6%
135 257,00
0,8%
150 445,00
11,2%
Kapitał własny 67 957,00 70 385,00
3,6%
57 742,00
-18,0%
58 327,00
1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 23,15 29,89
29,1%
24,52
-18,0%
24,77
1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 7,86 1,03
-86,9%
-0,04
---
0,25
---