O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 14:03
kontakt
PKNORLEN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 49 102 000,00 49 102 000,00
0,0%
54 279 000,00
10,5%
64 487 000,00
18,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 160 000,00 2 160 000,00
0,0%
2 024 000,00
-6,3%
7 627 000,00
276,8%
Zysk (strata) brutto 4 558 000,00 4 558 000,00
0,0%
726 000,00
-84,1%
8 415 000,00
1 059,1%
Zysk (strata) netto 3 946 000,00 3 946 000,00
0,0%
507 000,00
-87,2%
6 607 000,00
1 203,2%
Amortyzacja 802 000,00 802 000,00
0,0%
797 000,00
-0,6%
1 266 000,00
58,8%
Aktywa 190 358 000,00 190 358 000,00
0,0%
193 120 000,00
1,5%
217 936 000,00
12,9%
Kapitał własny 128 998 000,00 128 998 000,00
0,0%
128 780 000,00
-0,2%
150 994 000,00
17,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 111,12 111,12
0,0%
110,93
-0,2%
130,06
17,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,40 3,40
0,0%
0,44
-87,1%
5,69
1 202,3%