O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.20, godz. 02:22
kontakt
BIOCELTIX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 800,00 -3 701,00
---
Zysk (strata) brutto -3 753,00 -3 554,00
---
Zysk (strata) netto -3 769,00 -3 522,00
---
Amortyzacja 105,00 109,00
3,8%
Aktywa 19 372,00 16 927,00
-12,6%
Kapitał własny 17 753,00 14 231,00
-19,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,30 3,45
-19,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,91 -0,85
---