O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 06:25
kontakt
STILO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 849,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 21,00
Zysk (strata) brutto -249,00
Zysk (strata) netto -249,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 15 278,00
Kapitał własny -10 929,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,06
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00