O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.16, godz. 21:32
kontakt
IMAGEPWR
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 915,00 1 231,00
34,5%
2 248,00
82,6%
1 138,00
-49,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -411,00 -498,00
---
-264,00
---
-540,00
---
Zysk (strata) brutto -413,00 -495,00
---
-383,00
---
-857,00
---
Zysk (strata) netto -414,00 -496,00
---
-386,00
---
-876,00
---
Amortyzacja 40,00 23,00
-42,5%
0,00
---
5,00
---
Aktywa 2 485,00 2 394,00
-3,7%
3 559,00
48,7%
3 520,00
-1,1%
Kapitał własny 2 419,00 1 922,00
-20,5%
1 537,00
-20,0%
661,00
-57,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,56 1,24
-20,5%
0,99
-20,1%
0,42
-57,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,27 -0,32
---
-0,25
---
-0,56
---