O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.24, godz. 09:09
kontakt
IMAGEPWR
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 571,00 687,00
20,3%
1 115,00
62,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -306,00 -356,00
---
179,00
---
Zysk (strata) brutto -307,00 -356,00
---
178,00
---
Zysk (strata) netto -307,00 -356,00
---
178,00
---
Amortyzacja 20,00 0,00
---
6,00
---
Aktywa 2 133,00 2 987,00
40,0%
4 475,00
49,8%
Kapitał własny 2 112,00 1 566,00
-25,9%
1 965,00
25,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,36 1,01
-25,9%
1,26
25,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,20 -0,23
---
0,11
---