O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.09, godz. 22:45
kontakt
DETGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 12,00 9,00
-25,0%
11,00
22,2%
5,00
-54,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -49,00 -90,00
---
-43,00
---
-83,00
---
Zysk (strata) brutto -52,00 -93,00
---
-48,00
---
-87,00
---
Zysk (strata) netto -52,00 -93,00
---
-48,00
---
-87,00
---
Amortyzacja 11,00 34,00
209,1%
34,00
0,0%
23,00
-32,4%
Aktywa 1 442,00 1 388,00
-3,7%
1 346,00
-3,0%
1 279,00
-5,0%
Kapitał własny 1 247,00 1 154,00
-7,5%
1 106,00
-4,2%
1 019,00
-7,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,62 0,58
-7,5%
0,55
-4,2%
0,48
-13,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,05
---
-0,02
---
-0,04
---