O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.12, godz. 15:44
kontakt
SIMFABRIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 494,00 1 171,00
137,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 410,00 3 580,00
---
Zysk (strata) brutto -2 522,00 3 590,00
---
Zysk (strata) netto -2 435,00 3 560,00
---
Amortyzacja 397,00 -519,00
---
Aktywa 5 187,00 9 550,00
84,1%
Kapitał własny 3 609,00 7 251,00
100,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,58 1,16
101,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,39 0,57
---