O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 19:34
kontakt
SONKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 688,00 513,00
-25,4%
580,00
13,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -101,00 -133,00
---
-1 086,00
---
Zysk (strata) brutto -125,00 -307,00
---
-1 104,00
---
Zysk (strata) netto -125,00 -243,00
---
-1 114,00
---
Amortyzacja 3,00 3,00
0,0%
3,00
0,0%
Aktywa 3 563,00 4 407,00
23,7%
2 134,00
-51,6%
Kapitał własny 1 758,00 1 514,00
-13,9%
400,00
-73,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---