O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 17:09
kontakt
SONKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 240,00 979,00
-21,0%
601,00
-38,6%
982,00
63,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 529,00 32,00
-94,0%
-397,00
---
74,00
---
Zysk (strata) brutto 536,00 36,00
-93,3%
-422,00
---
63,00
---
Zysk (strata) netto 536,00 36,00
-93,3%
-422,00
---
63,00
---
Amortyzacja 3,00 3,00
0,0%
3,00
0,0%
3,00
0,0%
Aktywa 3 263,00 3 712,00
13,8%
3 419,00
-7,9%
3 680,00
7,6%
Kapitał własny 2 617,00 2 654,00
1,4%
1 942,00
-26,8%
1 883,00
-3,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---
-
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---
-
---