O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 11:50
kontakt
PBGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 417,00 20,00
-95,2%
296,00
1 380,0%
282,00
-4,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 64,00 -310,00
---
-115,00
---
-239,00
---
Zysk (strata) brutto 64,00 -311,00
---
-116,00
---
-231,00
---
Zysk (strata) netto 64,00 -311,00
---
-116,00
---
-231,00
---
Amortyzacja 48,00 51,00
6,2%
51,00
0,0%
45,00
-11,8%
Aktywa 2 354,00 2 145,00
-8,9%
2 223,00
3,6%
2 651,00
19,3%
Kapitał własny 784,00 473,00
-39,7%
375,00
-20,7%
144,00
-61,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,04
-64,2%
0,03
-20,9%
0,01
-61,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,03
---
-0,01
---
-0,02
---