O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.16, godz. 01:13
kontakt
ELKOP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 695,00 4 644,00
-1,1%
4 859,00
4,6%
5 288,00
8,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 416,00 798,00
-43,6%
7 280,00
812,3%
853,00
-88,3%
Zysk (strata) brutto 915,00 312,00
-65,9%
6 846,00
2 094,2%
417,00
-93,9%
Zysk (strata) netto 812,00 140,00
-82,8%
5 379,00
3 742,1%
240,00
-95,5%
Amortyzacja 10,00 32,00
220,0%
30,00
-6,2%
31,00
3,3%
Aktywa 135 323,00 134 382,00
-0,7%
141 033,00
4,9%
142 953,00
1,4%
Kapitał własny 89 723,00 89 863,00
0,2%
95 242,00
6,0%
95 482,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,95 1,95
0,2%
2,07
5,9%
2,07
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,00
-83,3%
0,12
3 800,0%
0,00
-95,7%