O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.19, godz. 20:55
kontakt
AMREST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 783 500,00
Kapitał własny 335 100,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,53
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00