O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.28, godz. 20:40
kontakt
AMREST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 716 100,00
Kapitał własny 331 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,51
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00