O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 09:43
kontakt
SILVAIR-REGS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 27 872,00
Kapitał własny 24 935,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,43
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00