O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.17, godz. 21:30
kontakt
CEREALPLT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 96,00
Kapitał własny 4,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00