O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.26, godz. 18:26
kontakt
FABRYKAKD
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 11 498,00 7 142,00
-37,9%
7 991,00
11,9%
5 894,00
-26,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -27 879,00 -2 868,00
---
-2 039,00
---
-3 100,00
---
Zysk (strata) brutto -29 147,00 -5 745,00
---
-4 414,00
---
-6 943,00
---
Zysk (strata) netto -29 394,00 -4 564,00
---
-4 041,00
---
-6 943,00
---
Amortyzacja 1 023,00 656,00
-35,9%
350,00
-46,6%
392,00
12,0%
Aktywa 46 852,00 27 663,00
-41,0%
27 757,00
0,3%
29 042,00
4,6%
Kapitał własny -20 233,00 -34 406,00
---
-36 446,00
---
-26 788,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,77 -1,31
---
-1,38
---
-0,74
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,12 -0,17
---
-0,15
---
-0,19
---