O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.21, godz. 00:03
kontakt
TATRY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-04-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 576 590,00
Kapitał własny 109 361,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,30
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00