O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 07:52
kontakt
TATRY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-10-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 565 515,00
Kapitał własny 90 919,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,56
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00