O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 13:15
kontakt
KRKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 438 034,00 361 823,00
-17,4%
344 817,00
-4,7%
443 241,00
28,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 137 755,00 58 305,00
-57,7%
57 788,00
-0,9%
104 186,00
80,3%
Zysk (strata) brutto 274 799,00 45 334,00
-83,5%
-10 768,00
---
89 475,00
---
Zysk (strata) netto 229 295,00 38 112,00
-83,4%
-7 423,00
---
75 579,00
---
Amortyzacja 20 501,00 20 675,00
0,8%
20 588,00
-0,4%
19 894,00
-3,4%
Aktywa 2 679 205,00 2 549 238,00
-4,9%
2 516 544,00
-1,3%
2 608 444,00
3,7%
Kapitał własny 2 191 169,00 2 050 446,00
-6,4%
2 060 792,00
0,5%
2 135 313,00
3,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 66,82 62,53
-6,4%
62,84
0,5%
65,11
3,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 6,99 1,16
-83,4%
-0,23
---
2,30
---