O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.03, godz. 23:52
kontakt
EUROHOLD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 306,00 1 549,00
406,2%
243,00
-84,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 378,00 -6 764,00
---
-6 491,00
---
Zysk (strata) brutto -7 593,00 -4 847,00
---
-6 557,00
---
Zysk (strata) netto -7 593,00 -4 847,00
---
-6 557,00
---
Amortyzacja 56,00 12,00
-78,6%
95,00
691,7%
Aktywa 693 222,00 652 377,00
-5,9%
634 353,00
-2,8%
Kapitał własny 235 009,00 230 162,00
-2,1%
223 605,00
-2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,90 0,88
-2,0%
0,86
-2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,02
---
-0,02
---