O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.23, godz. 03:48
kontakt
SOPHARMA
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 281 587,00 1 438 826,00
12,3%
1 603 310,00
11,4%
1 663 016,00
3,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 59 692,00 45 800,00
-23,3%
63 519,00
38,7%
87 881,00
38,4%
Zysk (strata) brutto 88 413,00 31 442,00
-64,4%
97 574,00
210,3%
85 076,00
-12,8%
Zysk (strata) netto 86 994,00 29 805,00
-65,7%
89 496,00
200,3%
71 121,00
-20,5%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 175 272,00 1 242 112,00
5,7%
1 204 978,00
-3,0%
1 253 978,00
4,1%
Kapitał własny 556 431,00 553 269,00
-0,6%
646 975,00
16,9%
704 658,00
8,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,13 4,10
-0,6%
4,80
17,0%
5,23
8,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,64 0,22
-65,7%
0,66
200,5%
0,53
-20,5%