O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.16, godz. 11:48
kontakt
SOPHARMA
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 80 524,00 110 050,00
36,7%
124 826,00
13,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 588,00 24 592,00
112,2%
39 146,00
59,2%
Zysk (strata) brutto 13 211,00 27 207,00
105,9%
41 702,00
53,3%
Zysk (strata) netto 12 023,00 23 618,00
96,4%
37 121,00
57,2%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 637 524,00 648 659,00
1,7%
749 800,00
15,6%
Kapitał własny 548 929,00 585 666,00
6,7%
565 247,00
-3,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,07 4,34
6,7%
4,19
-3,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,18
96,6%
0,28
57,1%