O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 13:47
kontakt
SOPHARMA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 65 493,00 51 927,00
-20,7%
68 681,00
32,3%
64 625,00
-5,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 270,00 2 355,00
-86,4%
20 043,00
751,1%
18 092,00
-9,7%
Zysk (strata) brutto 19 302,00 1 241,00
-93,6%
15 766,00
1 170,4%
18 289,00
16,0%
Zysk (strata) netto 16 542,00 1 785,00
-89,2%
14 026,00
685,8%
16 445,00
17,2%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 648 659,00 672 912,00
3,7%
701 248,00
4,2%
733 737,00
4,6%
Kapitał własny 585 666,00 586 599,00
0,2%
600 375,00
2,3%
614 863,00
2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,34 4,35
0,2%
4,45
2,3%
4,56
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,01
-89,4%
0,10
700,0%
0,12
17,3%