O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.30, godz. 06:08
kontakt
ICPD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
875,00
---
8 080,00
823,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -29,00 -50,00
---
-1 408,00
---
59,00
---
Zysk (strata) brutto -29,00 -47,00
---
917,00
---
-1,00
---
Zysk (strata) netto -29,00 -47,00
---
917,00
---
-1,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 50 966,00 50 788,00
-0,3%
54 194,00
6,7%
48 335,00
-10,8%
Kapitał własny 28 512,00 28 465,00
-0,2%
29 284,00
2,9%
29 283,00
-0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,03 1,02
-0,2%
1,06
2,9%
1,06
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
0,03
---
0,00
---