info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.17, godz. 04:26
kontakt
ZYWIEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 725 450,00 609 151,00
-16,0%
998 107,00
63,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 91 325,00 5 316,00
-94,2%
121 823,00
2 191,6%
Zysk (strata) brutto 87 611,00 2 065,00
-97,6%
116 952,00
5 563,5%
Zysk (strata) netto 70 684,00 274,00
-99,6%
95 749,00
34 844,9%
Amortyzacja 28 672,00 30 315,00
5,7%
29 825,00
-1,6%
Aktywa 1 790 063,00 2 111 585,00
18,0%
2 782 848,00
31,8%
Kapitał własny 314 313,00 319 423,00
1,6%
103 334,00
-67,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 30,60 31,10
1,6%
10,06
-67,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 6,88 0,03
-99,6%
9,32
34 425,9%