info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.02, godz. 12:16
kontakt
ZPUE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 201 107,00 155 844,00
-22,5%
217 103,00
39,3%
208 150,00
-4,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 173,00 9 496,00
53,8%
26 925,00
183,5%
9 209,00
-65,8%
Zysk (strata) brutto 845,00 7 662,00
806,7%
25 562,00
233,6%
8 104,00
-68,3%
Zysk (strata) netto -777,00 5 618,00
---
21 118,00
275,9%
5 877,00
-72,2%
Amortyzacja 6 997,00 7 630,00
9,0%
7 795,00
2,2%
7 875,00
1,0%
Aktywa 693 299,00 694 121,00
0,1%
746 839,00
7,6%
722 156,00
-3,3%
Kapitał własny 349 063,00 314 927,00
-9,8%
336 060,00
6,7%
341 953,00
1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 249,33 224,95
-9,8%
240,04
6,7%
244,25
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,56 4,01
---
15,08
275,9%
4,20
-72,2%