info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.22, godz. 01:35
kontakt
XBSPROLOG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 581,00 9 961,00
16,1%
12 365,00
24,1%
13 650,00
10,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 999,00 2 007,00
100,9%
2 979,00
48,4%
3 541,00
18,9%
Zysk (strata) brutto 962,00 2 141,00
122,6%
3 041,00
42,0%
3 758,00
23,6%
Zysk (strata) netto 707,00 1 935,00
173,7%
2 367,00
22,3%
3 135,00
32,4%
Amortyzacja 198,00 197,00
-0,5%
299,00
51,8%
280,00
-6,4%
Aktywa 20 445,00 22 933,00
12,2%
27 428,00
19,6%
25 045,00
-8,7%
Kapitał własny 12 430,00 14 068,00
13,2%
16 435,00
16,8%
15 070,00
-8,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,43 14,07
13,2%
16,44
16,8%
15,07
-8,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,71 1,94
173,7%
2,37
22,3%
3,14
32,4%