info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.27, godz. 05:46
kontakt
XBSPROLOG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 9 819,00 6 328,00
-35,6%
7 720,00
22,0%
7 720,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 400,00 406,00
-83,1%
780,00
92,1%
780,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 2 410,00 396,00
-83,6%
810,00
104,5%
810,00
0,0%
Zysk (strata) netto 1 998,00 286,00
-85,7%
689,00
140,9%
689,00
0,0%
Amortyzacja 137,00 140,00
2,2%
208,00
48,6%
208,00
0,0%
Aktywa 16 679,00 16 301,00
-2,3%
17 346,00
6,4%
17 346,00
0,0%
Kapitał własny 10 357,00 10 643,00
2,8%
11 332,00
6,5%
11 332,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,36 10,64
2,8%
11,33
6,5%
11,33
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,00 0,29
-85,7%
0,69
140,9%
0,69
0,0%