info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.17, godz. 08:14
kontakt
WINVEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 74,00 65,00
-12,2%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 639,00 -60 880,00
---
-50,00
---
Zysk (strata) brutto -2 637,00 -179 545,00
---
-50,00
---
Zysk (strata) netto -2 637,00 -179 545,00
---
-50,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 185 359,00 7 556,00
-95,9%
7 534,00
-0,3%
Kapitał własny 181 039,00 3 247,00
-98,2%
3 209,00
-1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,26 0,15
-98,2%
0,15
-1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,12 -8,19
---
-0,00
---