info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.25, godz. 03:04
kontakt
WIKANA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 487,00 1 034,00
112,3%
738,00
-28,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 399,00 1 731,00
333,8%
8 284,00
378,6%
Zysk (strata) brutto 159,00 1 514,00
852,2%
7 905,00
422,1%
Zysk (strata) netto 375,00 1 514,00
303,7%
7 293,00
381,7%
Amortyzacja 25,00 31,00
24,0%
38,00
22,6%
Aktywa 49 521,00 49 018,00
-1,0%
60 833,00
24,1%
Kapitał własny 31 876,00 33 330,00
4,6%
40 624,00
21,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,59 1,66
4,5%
2,03
21,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,08
300,0%
0,36
378,9%