info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.21, godz. 07:50
kontakt
WIELTON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 474 397,00 436 589,00
-8,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 32 173,00 39 566,00
23,0%
Zysk (strata) brutto 42 633,00 31 261,00
-26,7%
Zysk (strata) netto 37 842,00 23 843,00
-37,0%
Amortyzacja 7 875,00 8 095,00
2,8%
Aktywa 1 459 481,00 1 526 725,00
4,6%
Kapitał własny 495 080,00 511 888,00
3,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,20 8,48
3,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,63 0,40
-37,0%