info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.18, godz. 03:18
kontakt
WBAY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -28,00 -6,00
---
Zysk (strata) brutto -64,00 -139,00
---
Zysk (strata) netto -65,00 -140,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 1 344,00 1 167,00
-13,2%
Kapitał własny -333,00 -473,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,44 -0,63
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,09 -0,19
---