info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.30, godz. 13:43
kontakt
VRG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 171 219,00 146 337,00
-14,5%
190 133,00
29,9%
111 021,00
-41,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18 060,00 2 814,00
-84,4%
26 312,00
835,0%
-11 484,00
---
Zysk (strata) brutto 18 345,00 -3 304,00
---
29 471,00
---
-24 313,00
---
Zysk (strata) netto 15 018,00 -3 879,00
---
24 396,00
---
-21 605,00
---
Amortyzacja 17 715,00 17 410,00
-1,7%
17 488,00
0,4%
17 640,00
0,9%
Aktywa 1 110 137,00 1 078 507,00
-2,8%
1 035 211,00
-4,0%
1 031 483,00
-0,4%
Kapitał własny 725 177,00 721 671,00
-0,5%
745 633,00
3,3%
724 028,00
-2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,95 2,94
-0,5%
3,04
3,3%
2,95
-2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 -0,02
---
0,10
---
-0,09
---