info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.26, godz. 19:50
kontakt
VERCOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 23 616,00 24 485,00
3,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 089,00 4 183,00
2,3%
Zysk (strata) brutto 3 669,00 8 267,00
125,3%
Zysk (strata) netto 3 433,00 7 776,00
126,5%
Amortyzacja 757,00 778,00
2,8%
Aktywa 94 856,00 255 372,00
169,2%
Kapitał własny 26 479,00 189 819,00
616,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,04 10,28
27 675,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,42
8 320,0%