info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.20, godz. 18:57
kontakt
VERBICOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 935,00 2 959,00
52,9%
1 220,00
-58,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -19,00 287,00
---
-787,00
---
Zysk (strata) brutto 435,00 253,00
-41,8%
-825,00
---
Zysk (strata) netto 435,00 228,00
-47,6%
-782,00
---
Amortyzacja 80,00 81,00
1,2%
81,00
0,0%
Aktywa 17 015,00 17 412,00
2,3%
17 278,00
-0,8%
Kapitał własny 13 059,00 13 266,00
1,6%
12 484,00
-5,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,63 1,65
1,6%
1,56
-5,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,03
-48,1%
-0,10
---